GRATIS OPPVARMING
MED GJENVINNING AV SPILL-VARME FRA EKSOS OG KJØLEVANN

Med Ulmatec Pyro Waste Energy Management System åpner du opp for enorme innsparinger ved å flytte energiforbruket over fra elektrisitet til vannbåren varme. Bare 30 prosent av energien som blir tilført fra en dieselmotor blir utnyttet til elkraft eller propellkraft. Resten forsvinner via spill-varme i kjølevann og eksos. Å utnytte mer av denne energien er definitivt en lønnsom og bærekraftig investering. Ulmatec Pyro sitt Waste Energy Management System bidrar til at fartøyet kan utnytte så mye som 60 til 75 prosent av den tilgjengelige energien i drivstoffet, ved å utnytte overskuddsvarmen fra motoren.